Studera.com | Bin

Bivax

 

Bivax, som är en fettartad gul substans, är binas byggnadsmaterial. Smältpunkten är ca 63°. Det är byggbina som producerar vaxet och som också bygger de sexkantiga cellerna där samhället förvarar ägg, larver, yngel, honung, pollen m.m. Även drottningcellerna är byggda av vax.

Att ha vax som byggnadsmaterial är mycket energikrävande. Förtjänsten ligger i att bina därigenom har fullständig kontroll över sin avkomma samt att hela samhällen kan övervintra även i strängt klimat.

Bivax används i kosmetiska produkter som krämer och läppstift, till formar för precisionsgjutning och batikfärgning av tyger. I katolska länder stöps ofta ljus av bivax. Bivaxfigurer har bevarats i egytiska gravar och daterats till 3400 år f.Kr. I Australiens norra tropikområde har aboriginer använt bivax i skulpterade stayetter för mer än 30 000 år sedan. Det mesta bivaxet kommer från Afrika, främst Tanzania och Angola, där samhällen hålls i huvudsak för vaxets skull.

Tambiet | Binas inre organ | Drönaren | Arbetsbiet | Drottningen | Bisjukdomar | Bisamhället under vintern | Bisamhället under sommaren
Biodling | Biavel | Svärmningen | Nektar | Honungsdagg | Honung | Efterbehandling av honungen | Bivax | Kittvax | Drottningfodersaft
Bigift | Pollen

 

 

Beeswax:History &Use