Studera.com | Bin

Biavel

 

För att få snälla, produktiva och starka bin bedrivs biavel. I Sverige finns många duktiga drottningodlare som har gjort att svenska biodlare har en mycket hög skörd per samhälle. Medelskörden var år 1996 36,5 kg honung per år och samhälle. Västmanland hade högsta värdet, hela 55,5 kg.

Man förädlar flera raser t.ex. gula italienska bin, mörka nordiska bin, buckfastbin och krainerbin. Drottningarna odlas i små kupor. De får para sig med utvalda drönare i speciellt avgränsade friparningsområden dit kuporna transporteras. Drottningarnas egenskaper, som lynne, produktivitet och överlevnadsförmåga bokförs noga och bara de allra bästa går vidare i aveln.

En bra drottning kostar ungeför 250 kr. Det är väl använda pengar eftersom skörden ökar markant. Ett bra samhälle kan dra in över 100 kg honung per år om tillgången på blommor med nektar är god. En drottning kan leva i 5 år men ska nog bytas varannat år.

 

Tambiet | Binas inre organ | Drönaren | Arbetsbiet | Drottningen | Bisjukdomar | Bisamhället under vintern | Bisamhället under sommaren
Biodling | Biavel | Svärmningen | Nektar | Honungsdagg | Honung | Efterbehandling av honungen | Bivax | Kittvax | Drottningfodersaft
Bigift | Pollen