Studera.com | Bin

Pollen

 

Pollen är ett mycket viktigt näringsämne och en proteinkälla för biynglet. Pollen bildas i blommornas ståndarknappar och fastnar i binas borst eller i pälsen. Därifrån skrapar bina av pollenkornen till bakbenens pollenkorgar. Vid hemkomsten till kupan avlämnar bina pollenet till särskilda pollenceller. När dessa är fyllda täcks cellen av ett tunt lager honung som skydd.

Färgen på pollenkornen kan variera mycket och avslöjar vilka blommor bina besökt. På våren är sälgens rikliga tillgång på pollen mycket viktig för bina. I många fall är sälgens blomning räddningen för många svaga samhällen.
Ett bisamhälle samlar in ca 50 kg pollen under en säsong. Pollen kan utvinnas om en speciell pollenfälla sätts i flustret. Någon kommersiell betydelse har inte pollen från bisamhällen.

 

 

 

Tambiet | Binas inre organ | Drönaren | Arbetsbiet | Drottningen | Bisjukdomar | Bisamhället under vintern | Bisamhället under sommaren
Biodling | Biavel | Svärmningen | Nektar | Honungsdagg | Honung | Efterbehandling av honungen | Bivax | Kittvax | Drottningfodersaft
Bigift | Pollen