Karl Gustaf Mosander

 

Karl Gustaf Mosander föddes i Kalmar 1797 och dog i Stockholm 1858. 1812 fick han arbete som lärling vid apoteket Ugglan i Stockholm. Under de följande åren följde han flitigt Berzelius' undervisning. Han ansågs som en av Berzelius' bästa lärjungar. 1832 gifte han sig med Hulda Filippina Forsström. Samma år blev han tillförordnad professor vid Karolinska institutet efter Berzelius och 1836 ordinarie..

Mosander var en skarpsynt och skicklig kemist. Speciellt kom han att ägna sig åt de sällsynta jordartsmetallerna. Han upptäckte bl.a att ceriumoxiden i själva verket var en blandning av två metalloxider - lantanoxid och didymiumoxid. Några år senare visade von Welsbach att didymia var två oxider som fick namnen neodymia och praseodymia.
Mosander är är inblandad i många av de sällsynta jordartsmetallernas upptäckt: Yttrium, Lantan, Neodym, Praseodym, Gadolinium, Terbium och Erbium.