Hjärnan

Hjärnan är kroppens mest utvecklade organ och består av nervvävnad med en mjuk och trög konsistens. Den är den viktigaste och mest styrande enheten i nervsystemet. Hjärnan skyddas av en stötdämpande vätska, tre hjärnhinnor och skallbenet. Utsätts hjärnan för en alltför kraftig stöt så kan man drabbas av hjärnskakning.

Hjärnans funktion är beroende av en jämn syretillförsel och skadas redan efter några minuter om andningen upphör. Jämfört med sin vikt så förbrukar hjärnan mycket syre.

I hjärnans inre del finns den vita substansen, som består av nervcellernas utlöpare. Dess yttre del är hjärnbarken som består av nervernas grå cellkroppar. Hjärnan är uppdelad i tre delar som alla är uppbyggda av en vit hjärnsubstans: Storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen.

Storhjärnan delas in i två halvor som förbinds med hjälp av hjärnbalken. I den vänstra halvan sker det medvetna och logiska tänkandet. Här formas språket. Den högra halvan arbetar till största delen omedvetet och ansvarar för bl.a. känslor och konstnärlighet.

Från balansorgan, muskler och leder får lillhjärnan impulser som samordnas, varefter signaler sänds ut till olika muskler. Detta gör att kroppen håller balansen och att dess rörelser blir riktiga och mjuka.