Människokroppen

I vår kropp finns det ca 60 biljoner celler som tillsammans bildar olika vävnadstyper. Dessa bildar i sin tur komplicerade organsystem. Alla kroppens delar samverkar i ett komplicerat samspel som fungerar dag som natt utan att vi tänker på det. 

Maskros