Nervsystemet

Nervsystemets beståndsdelar

Nervsystemet består av nervceller och stödvävnad som bildar ett nät av ledningar, nerver. Tack vare nerverna kan olika kroppsdelar kommunicera med varandra. Ögon och öron tar till exempel emot intryck som sänds via nerver till hjärnan.

Nervsystemets uppgift

Dessa intryck överförs i form av svaga elektriska impulser. Nervsystemets uppgift är således att via sinnesorganen förmedla kroppens kontakt med yttervärlden, samt att samordna organens arbete. Nervsystemet delas in i det centrala och det perifera nervsystemet.

Centrala nervsystemet

Centrala nervsystemet består av hjärnan, förlängda märgen och ryggmärgen. Ryggmärgen ligger väl skyddad i ryggkotorna och den ser till att nervimpulser kopplas mellan sensoriska nerver, motoriska nerver samt nervbanor som leder till hjärnan. Till det centrala nervsystemet kommer nerver från alla kroppens delar. Detta nät av nerver kallas för de perifera nervsystemet. SoluppgångNär vi njutar av en vacker soluppgång är det nervsystemet
som förmedlar intrycket till hjärnan