Perifera nervsystemet

Det perifera nervsystemet består av alla nerver som har förbindelse med ryggmärgen och hjärnan

Sensoriska nerver leder impulsen inåt - till det centrala nervsystemet. Genom dessa nerver får hjärnan och ryggmärgen information från våra sinnesorgan.

Motoriska nerver

Motoriska nerver leder impulsen utåt - från det centrala nervsystemet. Tack vare dessa nerver kan hjärnan och ryggmärgen sända ut impulser till kroppens organ. I ryggmärgens grå substans sker en omkoppling av impulserna mellan olika nervbanor. Impulserna kan skickas till eller från hjärnan, men ibland sker en direktkoppling från en sensorisk nerv till en motorisk nerv ut till kroppen. Det blir en reflexreaktion.

Medfödda och inlärda reflexer

Reflexer är svar på retningar, där hjärnan inte varit inkopplad innan vi svarar på retningen. Reflexer kan vara medfödda som till exempel blinka och suga, eller inlärda till exempel cykla och salivavsöndring när man ser god mat. Nervimpulserna färdas med en hastighet av 100-500 meter i sekunden.

Perifera nerver