Autonoma nervsystemet

Det självständiga (autonoma) nervsystemet reglerar kroppsfunktioner som vi inte kan påverka med hjälp av viljan. Sådana funktioner är bland annat hjärtverksamhet, andningen och matsmältningsorganens arbete. Det är hjärnstammen, som styr dessa funktioner.

Det självständiga nervsystemet består av två olika delar - det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska nervsystemet. De båda systemen har motsatta uppgifter. Det sympatiska nervsystemet styr kroppen när det krävs ett hårdare arbete än normalt och det parasympatiska nervsystemet är i funktion när kroppen inte utsätts för några påfrestningar.