Nerverna

En nervcell består av en liten cellkropp som har ett långt utskott och flera korta, så kallade nervtrådar som kan varierar mycket i längd. De korta utskotten kallas dendriter. Deras uppgift är att ta emot impulser från andra nervceller. Det långa utskottet kallas för utlöpare eller neurit, och kan hos vissa nervceller vara över en meter långt. Dess uppgift är att leda impulser vidare från cellkroppen. Neuriterna skyddas av fett (myelinskidor).

I neuritens slut sker en stor förgrening. Där står den i kontakt med en annan nervcell, muskelcell eller körtelcell. Kontaktytan mellan cellerna kallas synaps. Nervcellen kan ha mellan 10 000 och 150 000 synapser.

Nervretningen kan endast färdas i en riktning genom nervcellen, och transporten sker med svaga elektriska impulser. I synapserna sker transporten av nervimpulsen med kemiska ämnen. 

NervcellNervcellens uppbyggnad