Huden

Av alla människans organ är huden det största. Huden skyddar kroppen mot stötar, slag, kemiska ämnen, smittämnen och uttorkning. Dessutom tillverkar huden vitamin D och reglerar kroppstemperaturen. Den kan känna av beröring, tryck, kyla och värme tack vare små sinnesceller.

Huden betår av tre olika lager: Yttersta delen kallas överhuden, därefter kommer läderhuden och längst in är underhuden.

HudenHuden består av tre olika lager och skyddar kroppen
samt reglerar kroppsvärmen