Hjärtat

Hjärtat är pumpen som får blodet att cirkulera

Hjärtat fungerar som blodomloppets pump. Det är en stark muskel som sitter i bröstkorgen, något till vänster om kroppens mitt. Det är ungefär lika stort som innehavarens knutna näve. Hjärtat försörjs med blod från kransartärer och kransvener. Om något av dessa kranskärl täpps igen så uppstår en blodpropp med hjärtinfarkt som följd.

Hjärtats uppbyggnad

Kroppens stora vener, hålvener och lungvener, mynnar i hjärtat. Utgående artärer är lungpulsådern och stora kroppspulsådern (aorta). Hjärtats inre är indelat i höger och vänster hjärthalva som i sin tur är uppdelade i förmak och kammare. Förmaken tar emot blodet och kamrarna skickar iväg blodet. I höger förmak sitter sinusknutan som reglerar hjärtats rytm. Sinusknutan består av nervceller och om den slutar att fungera så kan en s.k. pacemaker opereras in. Mellan kammare och artärer finns det fickklaffar.

Mellan förmak och kammare finns segelklaffar. Klaffarna hindrar blodet att rinna tillbaka mellan sammandragningarna. Så när blod pumpas in i kammaren är fickklaffen stängd och segelklaffen öppen.

Blodets väg genom hjärtat

Blodet med avfallsprodukter från cellerna kommer in i hjärtats högra förmak genom hålvenerna. Blodet pressas ner i höger kammare som sedan pumpar ut det till lungorna genom lungpulsådern. Efter att blodet blivit syresatt, kommer det tillbaka genom lungvenerna till vänster förmak. Därifrån pressas det ner i vänster kammare som sedan pumpar ut blodet i stora kroppspulsådern.

Hjärtat bild 1

Hjärtat bild 2

Hjärtat bild 3