Hjärtats pulsslag

När hjärtat slår blir det en tryckvåg i blodkärlen. Det är denna tryckvåg man kan känna som pulsen. Pulsen är lättast att känna vid halsen och handleden. I normala fall slår hjärtat ca 70 slag per minut om kroppen befinner sig i vila. Vid ansträngning kräver kroppen mer syre vilket betyder att hjärtat måste slå snabbare och därmed ökar även pulsen.

Hjärtat får hjälp av skelettmusklerna

Blodtrycket i blodkärlen är störst när blodet lämnar hjärtat. Därefter minskar trycket hela tiden. När blodet har passerat kapillärerna och är på väg tillbaka till hjärtat genom venerna så räcker inte hjärtats arbete. Då hjälper skelettmusklerna till genom att klämma ihop venerna så att blodet kommer i rörelse. För att inte blodet ska rinna åt fel håll i venerna så har de fickklaffar med jämna mellanrum.

Pulsen