Blodomloppet

I kroppen måste många ämnen transporteras mellan olika delar. Blodomloppet gör detta möjligt och är därför kroppens viktigaste transportsystem. Med hjärtat som drivkraft pumpas blodet runt i blodkärlen. Syre tas upp i lungorna och näring tas upp i tunntarmen. Koldioxid förs tillbaka till lungorna och andra avfallsprodukter förs till njurarna för rening.

Blodet cirkulerar i två kretslopp:

Det stora kretsloppet

I det stora kretsloppet pumpas blodet från hjärtats vänstra kammare ut i aorta där blodtrycket är som störst. Genom artärerna förs blodet till kroppens alla delar för att avge näring och syre. Artärerna förgrenar sig mer och mer och övergår så småningom i kapillärerna som är de yttersta förgreningarna. Det är i kapillärerna som det viktiga utbytet mellan blodet och cellerna sker. Först avges syre och näringsämnen varefter koldioxid och andra avfallsprodukter tas upp i blodet. Blodet samlas i allt större vener, och kommer tillbaka till hjärtats högra förmak genom hålvenerna.

Det lilla kretsloppet

I det lilla kretsloppet pumpas blodet ut från hjärtats högra kammare genom lungartärerna till lungorna. I lungorna avges koldioxid samtidigt som nytt syre tas upp. Därefter förs blodet tillbaka genom lungvenerna till vänster förmak i hjärtat. Därmed har blodet passerat genom hela lilla kretsloppet.

Artärer och vener

Artärerna har tjocka och elastiska väggar vilket är nödvändigt på grund av det höga tryck som de utsätts för. Venerna har en tunnare muskelvägg, men har klaffar som öppnar sig så att blodet bara kan strömma i en riktning. Blodtrycket i venerna är lågt, och musklernas arbete är betydelsefullt för att pumpa tillbaka blodet till hjärtat. När musklerna drar ihop sig kläms venerna samman och blodet pressas framåt i blodbanorna. 

BlodomloppHjärtat är som en motor som pumpar
blodet runt i kroppen