Andningsorganen

Hur kroppen får syre

Våra andningsorgan består av de övre luftvägarna och lungorna. Till de övre luftvägarna räknas näsan, bihålorna, svalget, luftstrupen och luftrören. Andningsorganens uppgift är att förse kroppen med syre och föra bort koldioxid. Det intagna syret förs med blodet från lungorna till cellerna där förbränning (cellandning) sker. Vid förbränningen bildas koldioxid som förs tillbaka med blodet till lungorna.

Luften rengörs på vägen

När vi andas in luften kommer den först till näshålan och bihålorna. Där fångas eventuella smutspartiklar upp av slemhinnor och hår som sitter på de veckade sidorna. Dessa veck kallas näsmusslor. Håren kallas flimmerhår och de rör sig hela tiden fram och tillbaka. Slemhinnorna har också uppgiften att värma och fukta luften vilket är viktigt för de känsliga lungorna.

Efter näshålan färdas luften genom svalget och luftstrupen. Andningen kan påverkas av viljan, men i huvudsak är det hjärnan som styr andningshastigheten. Hastigheten beror på halten koldioxid i blodet. 

Andningsorganen

Människans andningsorgan