Luftstrupen

Luftstrupen är ett rör som hålls utspänt med hjälp av broskringar. Överst på luftstrupen sitter struphuvudet där ljud bildas när vi talar och sjunger. Längst ner delar sig luftstrupen i två luftrör, som kallas bronker.

De båda bronkerna går till var sin lunga. Liksom näshålan har även luftstrupen och bronkerna slemhinnor och flimmerhår som hindrar smuts att komma ner i lungorna.

Luftstrupen

Luftstrupen