Skelettet

Tillsammans med musklerna bildar skelettet kroppens rörelseorgan. Ett inre välutvecklat skelett finns bara hos ryggradsdjuren och människan. Människans skelett består av cirka 200 ben som hålls samman med hjälp av leder, benfogar eller bensömmar. Man skiljer på platta ben som finnstill exempel i bäckenet, rörben som finns bland annat i armarna och korta ben som finns till exempel i händer och fötter. Det minsta benet är stigbygeln som finns i örat och det största är lårbenet som finns i benet från låret och till knäet.

Skelettet har många olika uppgifter. Det ger fäste åt musklerna så att vi kan röra oss, gå och stå still. Det skyddar ömtåliga organ, producerar blodkroppar och lagrar viktiga kemiska ämnen. Hjärnan och ögonen skyddas av kraniet och bröstkorgen ger skydd åt lungorna och hjärtat.

Skelettet

Skelettets uppbyggnad av ben