Blodet

Blodet är kroppens allra viktigaste transportmedel som gör det möjligt för syre, näring, avfallsämnen och hormoner att vandra mellan kroppens olika delar. En annan viktig funktion är att fördela värme så att kroppens temperatur hålls jämn. Dessutom deltar blodet i kroppens försvar mot bakterier. En människa på 70 kg har 5-6 liter blod, vilket motsvarar 6-9 % av kroppsvikten.

Blodet består av blodplasma och blodkroppar. Blodplasman är en vätska som till största delen består av vatten men även proteiner, salter, näringsämnen, enzymer, antikroppar och avfallsämnen. Blodkropparna finns av tre olika sorter. Röda blodkroppar som transporterar syre, vita blodkroppar som försvarar kroppen mot smittämnen samt blodplättar som gör det möjligt för blodet att levra sig (koagulera) om ett sår uppstår.  

Antal blodkroppar i en kubikmillimeter blod
Röda
5.000.000
Vita
10.000
Blodplättar
200.000

 

Blodets sammansättning