Njurarna

Njurarna är kroppens viktigaste reningsverk

Så fungerar njurerna

De två njurarna sitter vid bakre bukväggen på var sin sida om ryggraden. De är ca 12 centimeter långa organ och fungerar som kroppens viktigaste reningsverk. Från stora kroppspulsådern går en njurartär till vardera njuren. När blodet kommer till njurarna renas det från urinämne och vissa salter. Urin som innehåller vatten, urinämne och salter bildas. Sedan förs blodet tillbaka ut i kroppen genom njurvener. Urinen som bildas samlas först i njurbäckenet, varefter det leds till urinblåsan genom urinledare. När urinblåsan blir full töms den genom urinröret.

Njurarna reglerar vätskebalansen

Njurarna reglerar blodets mängd av salter. Dricker vi för lite så att det uppstår vätskebrist så ser njurarna till att hålla kvar vätska i kroppen. Detta syns på urinen som då får en mörkare gul färg. Om man dricker mycket för njurarna bort vätska snabbare och då tenderar urinen att bli mer färglös.

Om njurarna slutar fungera så måste blodet renas från avfallsprodukter med hjälp av en dialysapparat. Reningen av blodet vid så kallad njursvikt kallas för dialys.

Njurerna

Njurarna är kroppens reningsverk