Vita blodkroppar

Det finns flera olika typer av vita blodkroppar. Till skillnad från röda blodkroppar så är de celler med cellkärna. Vissa bildas i den röda benmärgen precis som röda blodkroppar, andra bildas i mjälte och i lymfkörtlar. Deras viktigaste uppgift är att försvara kroppen mot angrepp från främmande ämnen som till exempel bakterier och virus.

Vita blodkroppar försvarar kroppen

I ett uppkommet sår samlas vita blodkroppar och angriper bakterier. De äter helt enkelt upp bakterierna. Varet som bildas i såret består av döda vita blodkroppar, bakterier, celler och vävnadsvätska. Vid en smittsam sjukdom börjar även en typ av vita blodkroppar, lymfocyter, att bilda antikroppar. Efter vissa sjukdomar finns antikroppar kvar i blodet, vilket gör att man är immun mot smittämnet. Immuniteten förhindrar att man får sjukdomen en gång till. I kroppens immunförsvar ingår mjälten och lymfkörtlarna vilka är organ som innehåller vita blodkroppar.

Blodkroppar

Röda och vita blodkroppar sett
under ett mikroskop