Blodgrupp RH

Rh-faktorn (eller rhesusfaktorn eftersom den först upptäcktes hos rhesusapor), förekommer hos ca 85% av den européiska befolkningen. Människor som har faktorn i blodkropparna betecknas Rh+, och människor som saknar den betecknas Rh-

Faktorn är ärftlig och dominant, vilket betyder att ett barn kan få faktorn även om det bara får ett anlag från föräldrarna.
Sädesceller
RH+
RH-
Äggceller
RH-
RH+
RH-
RH-
RH+
RH-
Barnet har i detta exempel 50 % chans att bli Rh-positivt
(grönt i tabellen)