Lymfan

Utöver blodkärlssystemet finns även ett lymfkärlsystem i kroppen. Vatten och en del lösta ämnen tränger igenom kapillärväggarna och cirkulerar inuti och mellan cellerna i kroppen.

Denna cirkulation gör att alla celler kan få de ämnen som behövs för ämnesomsättningen. Blodbanornas kapillärer når inte fram till alla celler.

Lymfvätskan samlas upp av lymfkärlen och pumpas tillbaka till blodkärlssystemet. På sin väg genom kroppen passerar lymfkärlen lymfknutar, som fungerar som filter. I lymfknutarna stannar bakterier och döda celler.

Ny bild