Blodtransfusion

Vid skador med stora blodförluster, kan det förlorade blodet ersättas med blod från en annan människa. Detta kallas för blodtransfusion.

Man strävar alltid att ge blod av samma blodgrupp. Ibland kan det bli nödvändigt att använda blod från givare med annan blodgrupp. 0-blod kan ges till A, B och AB. A och B kan ges till AB.

Blodtransfusion

James Blundell i England genomförde den första lyckade blodtransplantationen 1818. Det var dock många som dog under resten av 1800-talet innan Karl Landsteiner år 1900 upptäckte att vi hade olika blodgrupper. 1930 fick Landsteiner Nobelpriset i medicin.  


BlodgivareSom blodgivare räddar man liv