AB0-systemet är ärftligt

Blodkroppsantigenerna A och B är dominanta i förhållande till 0.Två exempel visar hur anlagen kan ärvas.

Fadern är heterozygot A0 och modern är heterozygot B0.
Sädesceller
A
0
Äggceller
B
AB
B0
0
A0
00
AB får AB-blod (25 %), B0 får B-blod (25 %), A0 får A-blod
(25 %) och 00 får 0-blod (25 %).

 

Fadern är heterozygot A0 och modern är heterozygot AB
Sädesceller
A
0
Äggceller
A
AA
A0
B
AB
B0
A och A0 får A-blod (50 %), AB får AB-blod (25 %) och B0 får
B-blod (25 %).