Röda blodkroppar

De röda blodkropparna är celler som saknar cellkärna. De är platta och runda till formen, och de bildas i den röda benmärgen. Eftersom de bara lever i ca 110 dygn så måste kroppen hela tiden bilda nya röda blodkroppar. De är beroende av järn för att fungera. Järnet ingår i hemoglobinmolekylen.

Röda blodkroppar ger syre

De röda blodkropparnas viktigaste uppgift är att försörja cellerna med syre. Röda blodkroppar innehåller ett protein, hemoglobin, som binder syret och transporterar det från lungorna ut till cellerna. Syrerikt blod som nyss lämnat lungorna är ljust till färgen. När det kommer tillbaka är det betydligt mörkare.

Blodkroppar

Blodkroppar sett under ett mikroskop