Blodtryck

Pulstrycket

I kroppens blodkärl förekommer alltid ett blodtryck. Det kan mätas och anges i två värden. Det högsta kallas för pulstrycket (det systoliska trycket). Det anger trycket i blodkärlen när kamrarna i hjärtat pressar ut blodet i dess omlopp.

Vilotrycket

Det andra värdet, vilotrycket (det diastoliska trycket), är det lägre värdet. Det anger trycket när kamrarna vidgas och fylls med blod. 140/75 är exempel på en vuxen människas blodtryck. Om blodtrycket är för högt vidgas blodkärlen och när tycket blir för lågt dras de samman.

Blodtryck

Sjuksyster mäter blodtrycket på en
liten flicka