Blodgrupper - AB0-systemet

Människans blod kan indelas i grupper med hänsyn till att blodet har olika egenskaper. Egenskaperna är ärftliga, och man känner till flera olika blodgruppssystem.

De viktigaste är ABO-systemet och Rh-systemet. ABO-systemet innehåller två antigener som betecknas A och B. Av tabellen framgår hur antigenerna förekommer i blodkropparna och hur antikropparna förekommer i blodserum.  

Blodgrupp
Antigen i blodkroppar (blodgruppsfaktor)
Antikroppar i blodserum
A
A
Anti - B
B
B
Anti - A
AB
A och B
Saknas
0 (noll)
Saknas
Anti-A och Anti-B