Funktionshinder

Ett funktionshinder innebär en nedsatt funktion antingen fysiskt eller mentalt. I dagligt tal används vanligtvis ordet handikapp, men det uppfattas ofta av personer med funktionshinder som nedsättande och missvisande.

Funktionshinder kan vara medfödda eller uppstå i samband med en sjukdom eller olycka. Det finns personer med funktionshinder, där funktionshinderna inte är synliga. Det kallas då för ett ”dolt funktionshinder”.

Exempel på dolda funktionshinder är ADHD, Aspberger, dyslexi och diabetes. Det är svårt att säga exakt hur många som har ett funktionshinder, eftersom definitionen varierar. Men EU uppskattar att cirka 10 % av Europas befolkning har någon form av funktionsnedsättning.

Symbolen för funktionshindrade.