Dyslexi

Dyslexi innebär att ha problem med att läsa eller skriva. Svårigheten ligger i att känna igen och avkoda ord och har inget att göra med intelligensen. Det finns två olika former av dyslexi: auditiv och visuell.

Auditiv dyslexi

Auditiv dyslexi innebär att inte höra skillnad på ord eller orddelar. Det gör att personer med auditiv dyslexi har större problem med att skriva än att läsa. Barn med auditiv dyslexi får oftast en försenad språkutveckling, vilket gör att dyslexin upptäcks tidigt. Träning hos logoped är till stor hjälp för att utveckla talet. En logoped är en person som är utbildad för att utreda och behandla tal- och språkstörningar.

Visuell dyslexi

Personer som har visuell dyslexi har svårt att ”se” och avkoda orden på rätt sätt. Bokstäver och siffror kastas om vid läsning, och de skriver ofta ord som de låter och inte som de ska stavas. Då det är krångligt för personer med visuell dyslexi att läsa korrekt, så går det åt mycket energi. Ofta börjar de då istället att gissa vad som står skrivet.

Några tecken på dyslexi kan vara:

När man läser:


Läser långsamt och hackigt, eller snabbt och gissar vad som står. Lägger till bokstäver i ord så betydelsen blir en annan, till exempel: Vilja-Villa.
Kastar om bokstäverna i orden, till exempel: From-Form Vänder på orden, till exempel: Paris-Sirap

När man skriver:

Utelämnar ändelser eller vokaler i orden.
Kastar om konsonanterna.
Spegelvänder bokstäver eller siffror.
Osäker på formen på bokstäverna.
Glömmer prickar och ringar.

Det finns hjälp

För den som har dyslexi finns det hjälp att få. Bland annat hjälpmedel som förenklar tillvaron och gör det lättare att lära sig läsa och skriva. Skolan kan också hjälpa till med en individuell studieplan. Om du misstänker att du har dyslexi ska du inte tveka att begära hjälp och stöd. I skolstadgan står det att den som har dyslexi har vissa rättigheter. Det kan vara att få längre tid på prov och skrivningar, eller att få göra ett prov muntligt.

Ernest Hemingway hade dyslexi. Det hindrade inte honom att bli en av världens främsta författare. Han fick nobelpriset i litteratur 1954 för sin roman ”Den gamle och havet”.

Några andra berömda personer med dyslexi är:
Agatha Christie, författare
Tom Cruise, skådespelare
Bill Gates, grundare av Microsoft
John F Kennedy, f.d. president i USA
Winston Churchill, f.d. premiärminister i Storbritannien
Robin Williams, skådespelare
Albert Einstein, vetenskapsman
Mozart, kompositör
Keira Knightley, skådespelare
Orlando Bloom, skådespelare
Victoria, kronprinsessa i Sverige  


Visuell dyslexi Auditiv dyslexi

Vid visuell dyslexi är det vanligt att man kastar om orden när man läser

Personer med auditiv dyslexi har svårare att skriva än att läsa