Tvärstrimmiga muskler - Skelettmuskulatur

Skelettmuskler använder hävstångeffekt

Flertalet skelettmuskler arbetar parvis. Det innebär att när en muskel spänns, blir den andra slapp. Detta kan man känna tydligt genom att sträcka överarmens muskel. Skelettmuskler ändrar form beroende av impulser som kommer till muskeln genom nerver från hjärnan eller ryggmärgen. I kroppen finns drygt 600 skelettmuskler som alla omges av en bindvävshinna som med senor är fäst vid skelettets ben. När en muskel drar ihop sig utnyttjas benen som hävstänger så att en rörelse skapas. När en muskel drar ihop sig utnyttjas benen som hävstänger så att en rörelse skapas. 

Muskelcellerna

Muskelcellerna är långsträckta och uppbyggda av tunna proteintrådar (fibriller), som kan dras samman. Det är två typer av trådar som kan dras in mellan varandra. Detta gör att muskeln ser tvärstrimmig ut i mikroskopet. 

Musklernas förbränning

Musklerna arbetar även när kroppen befinner sig i vila. För att en muskel ska fungera måste den ha bränsle. Det får den i form av druvsocker. När förbränningen (cellandning) sker med tillräcklig syretillgång, bildas koldioxid och vatten. Vid hårt arbete hinner inte blodet transportera fram tillräckligt med syre. Då sker energiutvinningen genom en process som kallas spjälkning. Vid spjälkningen bildas mjölksyra, som gör att musklerna arbetar sämre. Vid muskelarbete kan det också ske en förbränning av fettsyror, som frigöres när fett spjälkas. 

Skelettmuskulatur

Skelett, muskler och senor i ben
och armar

Muskler i vila och sammandragna musker