Lavar

En viktig och stor grupp organismer är lavarna. Lavarna har anpassat sig till vitt skilda miljöer i naturen. De klarar både sträng kyla och het sol. Lavar kan ses som tunna skorpor på t.ex. stenar, berghällar och träd. De har förmägan att lösa upp berggrunden och utnyttja de närsalter som då frigöres. Man säger att berget vittrar. När lavar luckrar upp berggrunden skapas möjligheter för mossor att börja växa. Då bildas det även mull i bergets skrevor så att andra växter kan slå rot.

Lavarna är känsliga för luftföroreningar, och i storstädernas centrala delar finns det ofta inte några lavar på trädens stammar.

Maskros

Lav på sten