Mossor

Tar upp vatten och näring direkt ur luften


I skogen är mossor ett vanligt inslag. De växer bland annat på marken, berghällar, stenar, stubbar och nedfallna träd. Mossa består av en svag stam med barrliknande blad. De små trådliknande rötterna har endast funktionen att hålla fast mossan i marken. Vatten och näring tas upp direkt från luften genom stammen och bladen.

Fortplantning

Mossor förökar sig genom att sprida sporer med vinden. Sporerna bildas i sporkapslar, som växer ut från toppen av en mossplanta. Nya mossplantor bildas om sporerna hamnar på ett lämpligt underlag. En del av sporerna växer upp till honplantor, och andra blir hanplantor. Mossor kan även föröka sig könlöst genom att en mossplanta skickar ut nya skott.

Binder fukt

Mossor är viktiga för markens fuktighet. De håller kvar regnvatten och hindrar därmed marken från att torka ut. Mossans undre delar bryts ner och skapar näring åt andra växter. Läs mer om vitmossa
Näckros Maskros

Mossa på nedfallna träd

Sporkapslar

Körsbär  

Mossa binder fukt