Allmänt om svampar

Hyfer, mycel och sporer

En svamp består av långa trådar

De flesta svampar består av långa trådar som kallas hyfer. De bildar ett fint nät i jorden som kallas mycel. Den egentliga svampen utgörs av mycelet.

Den synliga svampen är en sporkropp

Från mycelet växer svampens sporkropp upp. Den består oftast av en fot och en hatt. På hattens undersida finns taggar, rör eller skivor där sporer utvecklas. Förökningen sker när sporerna ramlar av och sprids med vinden. Om de hamnar på en lämplig plats bildas det nya hyfer och mycel.

Kan inte tillverka egen näring

Eftersom svamparna saknar klorofyll, kan de inte tillverka näring själv utan lever antingen som saprofyter (bryter ner dött organiskt material) eller parasiter. Svampar kan även bilda så kallad mykorrhiza och leva i symbios med högre växter.
Maskros Körsbär

Svampen består av en sporkropp, oftast delad i en fot och en hatt

Kremla