Generatorn

En generator fungerar med hjälp av induktion. Generatorer används för att omvandla rörelseenergi till elektrisk energi. Den vanligaste generatorn är kanske dynamon på en cykel. Inne i dynamon sitter en spole som roterar i ett magnetfält. Spolens rörelse kommer sig av att cykelhjulet snurrar. När spolen i dynamon roterar alstras, (skapas), en elektrisk ström som leds till cykellyset och får en glödlampa att lysa. Generatorer används även i större sammanhang, t ex i de flesta kraftverk (vindkraftverk, kärnkraftverk och vattenkraftverk).