Transformatorn

Spolar kan användas till att omvandla spänning. Spänning kan transformeras, (omvandlas), både upp och ned. Den elektriska energi som kommer från generatorerna i våra kraftverk har en spänning på ungefär 20 000 V. För att inte för mycket energi ska förloras på vägen från kraftverket till bostäder och industrier måste spänningen i transportledningarna vara mycket hög, omkring 400 000 V. Spänningen transformeras upp från 20 000 V till 400 000 V. För att användas till elektriska apparater skall spänningen sedan transformeras ned igen. I olika steg transformeras spänningen till våra hushåll ned till ca 230 V. Transformatorer används också t ex för att öka och minska bilarnas hastighet i en elektrisk bilbana.

Hur fungerar en transformator?

Med hjälp av två spolar fungerar en transformator. Spänningen i sekundärspolen blir högre eller lägre än spänningen i primärspolen. Det är antalet varv i spolarna som avgör vilket. För att öka spänningen skall sekundärspolen ha fler varv än primärspolen. För att minska skall sekundärspolen ha färre varv än primärspolen.

På bilden har spolarna samma antal varv vilket alltså gör att spänningen inte förändras alls. Om sekundärspolen är lindad med dubbelt så många varv som primärspolen blir spänningen dubbelt så stor.