Vad menas med elektrisk resistans

Elektrisk resistans betyder motstånd mot ström. Resistans är alltså ett hinder för strömmen. Alla ämnen och material gör motstånd mot ström, mer eller mindre. Ett ämne som leder ström bra har låg resistans medan ett ämne som leder ström dåligt har hög resistans. Av det kan man genast dra slutsatsen att ju högre resistans desto mindre ström. Koppar är ett exempel på ett ämne som leder ström bra och därför säger man att koppar har låg resistans.

Vatten är ett exempel på ett ämne som leder ström väldigt dåligt när vattnet är absolut rent. Vatten har alltså vatten alltså hög resistans. I förorenat vatten är det salter och andra ämnen i vattnet som leder strömmen. Inte själva vattnet. Resistansen mäts i enheten Ohm.

En tråds resistans beror på tre olika saker, tjockleken, längden och materialet.

* En tunn tråd har högre resistans än en tjock.
* En lång tråd har högre resistans än en kort.
* En tråd av kromnickel har högre resistans än en koppartråd.

Ett ämne eller föremål som kan leda ström kallas för ledare, men ett ämne kan också ha så stor resistans att det inte leder ström alls. Sådana ämnen kallas isolatorer. Glas, papper, tyg och plast är exempel på isolatorer.