Vad menas med elektrisk ström

Ett batteri innehåller två poler, plus och minus. Vid pluspolen finns positiva elektriska laddningar, medan minuspolen har ett överskott av negativa elektriska laddningar, elektroner. Elektrisk spänning är skillnad i laddning. Ju större skillnad desto högre spänning. När batteriet ansluts till en lampa kommer pluspolen och minuspolen i förbindelse med varandra. Då rör sig de positiva laddningarna mot minuspolen och de negativa laddningarna mot pluspolen. Vi har fått en elektrisk ström. Elektrisk ström är alltså laddningar som rör sig. Ju högre spänningen är desto större blir den elektriska strömmen. Det är spänningen som driver strömmen. Utan spänning ingen ström. Naturen försöker alltid utjämna alla skillnader och därför kan inte ett batteri behålla sin spänning om det kopplas till en lampa.

När batteriet har laddats ur, t ex genom att strömmen har passerat en lampa under lång tid, är det inte längre någon skillnad i laddning.
Laddningarna har utjämnats.

Laddat batteri

Urladdat batteri