Energikvalitet

Omvandlingen från lägesenergi till rörelseenergi är ett exempel på en energiomvandling med hög verkningsgrad. All lägesenergi omvandlas till rörelseenergi om man t ex låter ett föremål falla i vakuum. Man säger att lägesenergi är av god kvalitet, dvs är en bra energiform. Elektrisk energi är också ett exempel på en energiform av hög kvalitet. Mer än 90 % av den elektriska energin kan omvandlas till nyttigt arbete. En energiform med låg kvalitet är värmeenergi. För att använda energin effektivt och på det viset hushålla med energi är det alltid bäst att omvandla energi av hög kvalitet till energi med lägre kvalitet. Man bör t ex inte använda värmeenergi för att få lägesenergi. Ibland måste man tyvärr bryta mot denna regel, vilket man t ex gör i en luftballong. Ballongen stiger till väders p g a av att luften i ballongen värms upp. Det är ett bra exempel på dålig energianvändning.