Energiprincipen

Energi kan inte skapas och inte förstöras.

Detta är en av de viktigaste naturlagarna som gäller på jorden och i universum och den kallas energiprincipen. Energi kan däremot uppträda i olika former och även omvandlas mellan dessa olika former. Allting som sker på jorden och i universum beror på att energi omvandlas mellan olika energiformer. För att en bil skall kunna färdas en viss sträcka med en viss hastighet krävs att bilens hjul kan rotera. Hjulen behöver energi för att röra sig. Denna energiform kallas därför rörelseenergi. Hjulen får sin rörelseenergi från bilens motor som i sin tur får sin energi från bensinen som vi fyllt tanken med. Bensin är ett exempel på kemisk energi. Bilen rör sig alltså tack vare att bilmotorn omvandlar kemisk energi till rörelseenergi.