Ljudenergi

Ljudenergi är inte heller någon egen energiform trots att den ibland nämns som en sådan. Eftersom ljud är luft som vibrerar är det snarare fråga om luftens rörelseenergi.