Elektrisk energi

Elektricitet är elektroner som rör sig.Elektrisk energi kan därför sägas vara rörelseenergin hos elektronerna. Elektrisk energi är en bra energiform men den måste tas tillvara direkt. Elektrisk energi kan inte sparas till ett senare tillfälle. Den  elektriska energi som vi t ex använder i hemmet kommer alltså direkt från ett elverk. För att lösa detta problem kan den elektriska energin omvandlas till en energiform som kan lagras, men det sker då med stora energiförluster. Ett batteri är ett exempel på hur elektrisk energi omvandlats till kemisk energi. Den elektriska energin finns lagrad i batteriet som kemisk energi.