Kärnenergi

Kärnenergi kallas den energi som håller ihop atomkärnor. Om man klyver (delar på) eller slår ihop atomkärnor får man ut stora mängder energi i form av strålningsenergi.  Kärnenergi utvinns ur atomkärnor i kärnkraftverk. Då är det fråga om att klyva atomkärnor. Solstrålning är ett exempel på energi som uppstår då atomkärnor slås ihop. Kärnenergi är av mycket hög energikvalitet.