Strålningsenergi

Exempel på strålningsenergi är ljus, röntgenstrålning, mikrovågor och värmestrålning. Ett gemensamt namn för sådan energi är elektromagnetisk strålning. Elektromagnetisk strålning är en vågrörelse som uppstår genom ett elektriskt och magnetiskt fält. Elektromagnetisk strålning är av mycket hög energikvalitet.