Värmeenergi

Värmeenergi är egentligen inte en egen energiform. Ju varmare ett ämne blir desto mer rör sig atomer och molekyler i ämnet. Därför är värmeenergi snarare rörelseenergin hos dessa atomer och molekyler. Värmeenergi är en energiform av mycket låg kvalitet. Det krävs t ex väldigt mycket värmeenergi för att omvandlas till rörelseenergi.