Baser

Baser är motsatsen till syror. Syror är protongivare - baser är protontagare. Baser kan ta upp vätejoner. I en basisk lösning finns alltid hydroxidjoner. Baser känns hala, smakar bittert och är frätande. Natriumhydroxid och kaliumhydroxid är starka baser och ger ett högt pH-värde. Kalciumhydroxid, natriumkarbonat och ammoniak är svaga baser och ger ett lägre pH-värde. I en basisk lösning ligger pH-värdet över 7. Lut är ett annat namn för basisk lösning.

När sura och basiska ämnen blandas, sker en neutralisation.