Grundämnen

Allmänt om grundämnen

Ett grundämne består bara av ett slags atomer.

* I ett grundämne har alla atomer samma antal protoner i atomkärnorna. Antalet protoner i kärnan kallas för atomnummer.

* Antalet neutroner i atomkärnan kan variera vilket ger grundämnet olika isotoper.

Grundämnena har placerats i ett system som kallas det periodiska systemet. Ämnena där är i första hand ordnade efter atomnummer, i andra hand efter de kemiska egenskaperna.
De vågräta raderna i systemet kallas perioder, de lodräta kolumnerna kallas grupper.