Oxider

Föreningar mellan syre och ett annat grundämne kallas oxider. Metaller och syre bildar basiska oxider. Metallernas oxider är jonföreningar. Icke-metallerna bildar sura oxider. Icke-metallernas oxider är molekyler och bindningen mellan atomerna är en molekylbindning.