pH-skalan

pH-skalan talar om hur sur eller basisk en lösning är. pH-skalans värden ligger mellan 0 och 14. I koncentrerad saltsyra kan värdet vara mindre än 0 och i koncentrerad natriumhydroxid högre än 14. pH-värdet är ett mått på hur mycket vätejoner det finns i lösningen. Lösningen är neutral, om det finns lika många vätejoner som hydroxidjoner. pH-värdet kan mätas noggrant med pH-elektrod och mindre noggrant med pH-papper.

För varje steg i pH-skalan ökar vätejonkoncentrationen 10 gånger. Det innebär att en lösning med pH 6 innehåller 10 gånger fler vätejoner än en lösning med pH 7. En lösning med pH 4 innehåller 1000 gånger fler vätejoner än en lösning med pH 7.