Syror

Syror känns igen på att de smakar surt, och är frätande. Det beror på att alla syror avger vätejoner, när de löses i vatten. Alla syror avger inte lika mycket vätejoner, och de brukar indelas i svaga syror och starka syror. De starka syrorna avger många vätejoner och ger ett lågt pH-värde. De svaga syrorna avger färre vätejoner och ger inte lika lågt pH-värde. Vätejonen innehåller bara en proton, och syror kallas för protongivare. Det är mängden vätejoner som avgör hur sur en syralösning är. pH-värdet anger hur sur lösningen är. När en syra reagerar med en oädel metall, bildas vätgas och salt.

Syrorna under detta avsnitt kallas oorganiska syror, men de flesta syrorna finns i de levande organismerna. Dessa syror kallas organiska och behandlas i ett särskilt kapitel.

Läs även om baser, som är motsats till syror.