Salter

Salter är uppbyggda av positiva och negativa joner. Jonerna hålls ihop av elektriska krafter, jonbindningar. Som fasta ämnen bildar salterna kristaller. De flesta salter är vita, men det förekommer även andra färger. Många salter är lättlösliga i vatten. Andra är svårlösliga eftersom jonerna dras mycket starkt till varandra. I de flesta fall är den positiva jonen i ett salt en metalljon. Ammoniumjonen är ett viktigt undantag. Den kan bl.a. bilda salmiak. Salter kan bildas genom neutralisation, reaktion mellan en oädel metall och syra eller direkt reaktion mellan metall och halogen. Även oxider är salter.

Vissa salter innehåller inte bara de negativa och positiva jonerna utan även vatten. Vattnet är bundet inne i saltkristallerna, men kan avlägsnas om saltet upphettas kraftigt.

Gips (kalciumsulfat) och kopparsulfat är exempel på salter som innehåller kristallvatten. Bränd gips erhålles genom att upphetta vanligt gips så att kristallvattnet går bort. När den brända gipsen blandas med vatten, binds kristallvatten i kristallerna och gipset stelnar.

Kopparsulfat som innehåller kristallvatten är blått, men vid upphettning försvinner kristallvattnet, och saltet blir gråvitt. Den blå färgen kommer tillbaka, när vatten droppas på det upphettade kopparsulfatet.

Droppstenar består av kalciumkarbonat